Poradenstvo

Reklama a marketing

Adaptačný marketing, Event managment,
Reklamné predmety, Usporiadanie zákazníckych súťaží

Riešenia

Riešenia

Radi pre Vás pripravíme akcie, vrátane scenára
a výberu priestorov. Zabezpečíme potrebný personál.

Logistika

Logistika

Podľa vašich požiadaviek zabezpečíme distribúciu,
ale aj inštaláciu posterov, bannerov, shelftalkerov...

Kontakt

etc...Slovakia, s. r. o.
Prostějovská 115/A, 080 01 Prešov, 080 01 Prešov
tel: +421 (905) 934 735
+421 (905) 348 668

e-mail: etc@etcslovakia.sk